Temprana refleksna terapija™ je specializirana v tem, da starše/skrbnike opolnomoči in opremi z znanjem za izvajanje intenzivne dnevne terapije in rehabilitacije v domačem okolju. Metoda temelji na neinvazivnem ročnem stimuliranju možganskih odzivov, centralnega živčnega sistema in hormonov. Uspeh temprana refleksne terapije je v individualni analizi posameznika, ki se mu prilagodi ustrezna terapija. Neposredni učinki temprana refleksne terapije so opazni v :

  • izboljšani motoriki,
  • uravnovešanju hiperaktivnosti,
  • dvigu inteligenčnih sposobnosti,
  • vedenjskih spremembah,
  • izboljšanju zaznave (vid, sluh, spomin, učenje)
  • povečani koncentraciji,
  • boljšemu imunskemu sistemu.

Terapevtski načrt

Usposobljeni temprana refleksni terapevt z licenco na osnovi natančne analize sestavi individualni terapevtski načrt, s pomočjo katerega svojce ali skrbnike priuči, da pod njegovim mentorstvom terapijo izvajajo na pacientu (otroku, odraslem).

Takšna terapevtska metoda omogoča delo s pacientom na domu in prihrani svojcem čas in denar. V Sloveniji je učenje metode samoplačniško. Na Danskem je temprana refleksna terapija™ dostopna vsem tistim, ki jo potrebujejo, učenje metode za svojce krije tamkajšnji državni zdravstveni sistem.

Metodologija temprana refleksne terapije priporoča, da se težav lotimo čim prej, ko je to mogoče, saj s tem dosežemo učinkovitejše in hitrejše rezultate. Različni sistemi, ki sestavljajo temprana refleksno terapijo™ so usmerjeni v uskladitev delovanja bolnikovega telesa in možganov.

Temprana refleksna terapija stimulira živčni sistem, ki se dinamično spreminja in je zelo prilagodljiv, saj ves čas razvija nove nevronske povezave. Človeški možgani so namreč nevroplastični, imajo vseživljenjsko zmožnost za oblikovanje novih povezav med nevroni in za spreminjanje aktivnosti obstoječih nevronov, da bi se prilagodili vplivom okolja.

Trajanje in pogostost izvajanje terapije doma

Temprana refleksna terapija se razlikuje glede na posameznikove težave, zato je prilagojenja vsakemu posebej. Glede na potrebe pacienta se izvaja od štiri do sedemkrat na teden, najmanj 12 mesecev. Običajno izvedba terapije traja 1 uro in 15 minut. Terapevtski načrt za posamezen dan je možno razdeliti na dve terapiji, ki trajata od 35 do 40 minut. Del temprana refleksne terapije na rokah in nogah se lahko izvaja zjutraj, straši/skrbniki se terapiji na obrazu lahko posvetijo zvečer. Obravnava obraza je nadvse sproščujoča, zato je primerna terapija za otroke/odrasle tudi pred spanjem.

Pomembno: učenje in redno usklajevanje terapije

Ko straši/skrbniki osvojijo v tridnevnem intenzivnem programu osnove izvajanja temprana refleksne terapije, se posvetijo svojemu pacientu. Pri tem je izjemnega pomena njihova disciplinirana izvedba, ki sledi zastavljenemu terapevtskemu načrtu.

Redno usklajevanje

Ponovno učenje temprana refleksne terapije za starše/skrbnike ni potrebno, bistvenega pomena je redno usklajevanje terapevtskega načrta, ki se izvaja na 3 oziroma 4 mesece. Po tem času se starši/skrbniki ponovno sestanejo z licenciranim temprana refleksnim terapevtom, ki jim razloži o napredku terapije in morebitnih prilagoditvah načrta. Posvet traja dve do tri uri. Usklajevanje temprana refleksne terapije je potrebno tudi zaradi vzpostavitve novih nevroloških poti, ker se na posameznih točkah, kjer se je redno izvajala terapija, takšna pot že vzpostavi.

Terapevtska spodbuda

Licencirani temprana refleksni terapevt je družini na voljo za posvet in komentiranje napredka, priporočljiv je osebni stik v primernih intervalih, ki deluje spodbudno na izvajanje temprana refleksne terapije v domačem okolju.