Pri odločitvi za temprana refleksno terapijo, ki vključuje vztrajnost, potrpežljivost in predanost staršev oziroma skrbnikov, so vam lahko v pomoč naslednja vprašanja.

Ste se skupaj z družino pripravljeni intenzivno posvetiti otroku/svojcu vsaj uro in pol na dan?

Ali ste pripravljeni izvajati temprana refleksno terapijo redno, skoraj vsak dan v tednu?

Kakšna je vaša pripravljenost za aktivno vključitev v proces reševanja težav otroka/svojca?

Sprejemate odgovornost za izvajanje terapije, ki se nanaša predvsem na redno izvajanje predpisanega individualnega načrta za namene rehabilitacije?

Če ste na vsa vprašanja odgovorili pritrdilno, potem je takšna oblika terapije primerna za vas. Rezultati bodo vidni v nekaj tednih oziroma mesecih.